Kryetari

Të dhëna vetjake

Datëlindja: 21.1.1967
Vendlindja: Durrës.

Edukimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Gjeologji-Miniera, dega e Inxhinierisë së Nxjerrjes së Naftës.

Veprimtaria profesionale:

1990-1991: Inxhinier në Ndërmarrjen e Nxjerrjes së Naftës, Patos.

Veprimtaria politike:

1991 – Kryetar i parë i Partisë Republikane në qytetin e Fierit.
1992 – Nënkryetar i Partisë Republikane të Shqipërisë.
1997 – (vazhdim) – Kryetar i Partisë Republikane të Shqipërisë.
2001 – 2005 – Kryetar i grupit parlamentar të Partisë Republikane si dhe Anëtar i Komisionit të Jashtëm dhe Komisionit të Ligjeve. Më pas, Kryetar i Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Paktin e Stabilitetit dhe Integrimin Europian, Për të vazhduar me pjesëmarrjen si anëtar në Komisionin Parlamentar për Çështjet e Punëve të Jashtme dhe ato Legjislative, e më tej Anëtar i Komisionit të Jashtëm të Kuvendit të Shqipërisë.
2005-2008 – Ministër i Mbrojtjes.Shtator 2009-Shtator 2013: Ministër i Mjedisit.

Zgjedhur në:

Zgjedhur në legjislaturau: V, VI, VII, VIII.
Qarku: Korçë

Grupi dhe Komisionet parlamentare:

Kryetar i grupit parlamentar të PR-së.Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, anëtar.

Comments are closed.