Historiku

INFORMACION RRETH PARTISE REPUBLIKANE SHQIPTARE

Themelimi i Partise Republikane

 1. Partia Republikane Shqiptare eshte themeluar me 10 Janar 1991.
 2. Partia Republikane Shqiptare eshte rregjistruar ne Ministrine e Drejtesise me 10.01.1999 nen aprovimin me nr.16/1.
 3. Grupi nismetar perbehej nga :
 • Gafur MUÇO
 • Vangjush GAMBETA
 • Rita PERMETI

 

ORGANIZIMI I PARTISE

Drejtuesit e Partise Republikane

Emri,Mbiemri                                  Pozicioni                              Profesioni

Fatmir MEDIU               Kryetar I Partise Republikane          Inxhinier

Sabri GODO                   Kryetar I Asamblese Kombetare       Shkrimtar

Maksim BEGEJA           Kryetar I Grupit Parlamentar          Inxhinier

Aleksander GARULI     Sekretar Organizativ I Partise           Fizikant

Robert ÇEKU                 Sekretar per Marredh.me Jashte       Ekonomist

Neritan ALIBALI           Sekretar I Marredh.me Publikun      Historian

 

POLITIKA EKZEKUTIVE

Emri,Mbiemri                                Pozicioni                          Profesioni

Fatmir MEDIU            Kryetar I Partise Republikane       Inxhinier

Sabri GODO                Kryetar I Asamblese Kombetare    Shkrimtar

Maksim BEGEJA        Kryetar I Grupit Parlamentar       Inxhinier

Aleksander GARULI  Sekretar Organizativ I Partise       Fizikant

Robert ÇEKU              Sekretar I Marredh.me Jashte       Ish.M.Financa

Neritan ALIBALI        Sekretar I Marredh.me Publ.        Histor,Gazetar

Fadil GALIQI              Sekretar I Asamblese Kombetare  Pedag.Shkode

Muhamedali VELI      Zedhenes I Partise                           Filozof

Gjoke BECI                  Shef I Komunikimit                        Shkrimtar

Genc TIRANA             Shef I botimit “Republika”             Gazetar

Arben BRAÇE                             Anetar                             Drejt.Min.Drej.

Maksim HAXHIA                       Anetar                                         

Shkelqim BARUSHI                   Anetar                         Ish.Dr.Pol.Tatim

Vehbi HOTI                                 Anetar                         Ped.UT.Shkoder

Genci ÇELO                                Anetar                         Dr.Angj.Kom.Priv 

Agim MALUKA                          Anetar                         Inxhinier

Lirim ÇUÇI                                 Anetar                         Inxhinier

Silva ABAZI                                Anetare                        Dr.Min.Ekonomis

Robert NDRENIKA                    Anetar                         Ish/ Anetar I Parl

Lluka HEQIMI                            Anetar                         Dokt. Tit.Mjekesi

Mirela BOGDANI         Kryetare e Forumit te Gruas  Dr.Min.Shendet.

Ilir BALA                       Kryetar I Forumit Rinor         Student

 

STRUKTURA E ORGANIZIMIT RAJONAL

 • Asambleja Rajonale
 • Konferenca e Qarkut
 • Mbledhja e Qarkut
 • Ekzekutivi Politik i Degeve
 • Asambleja e Nen Degeve
 • Mbledhja e Nen Degeve

 

STRUKTURAT PROFESIONALE

 1. Departamenti I Ekonomise Robert ÇEKU
 2. Departamenti I Marredh.me Jashte Sabri GODO
 3. Departamenti I Rendit Publik dhe Mbrojtjes Shkelqim BARUSHI
 4. Departamenti I Drejtesise Maksim HAXHIA
 5. Departamenti I Bujqesise Maksim BEGEJA
 6. Departamenti I Problemeve Sociale dhe Shendetit Silva ABAZI
 7. Departamenti I Kultures Robert NDRENIKA
 8. Departamenti I Qeverisjes Lokale Aleksander GARULI
 9. Departamenti I Marredh.Publike dhe Shtypit Neritan ALIBALI
 10. Forumi I Gruas Mirela BOGDANI
 11. Forumi Rinor Ilir BALA

 

ARRITJET E PARTISE REPUBLIKANE

Qellimet e pergjithshme

 • Plani I Partise Republikane eshte nje derivate I lirise .

Eshte I frymezuar dhe perfaqeson traditat me te mira te Rilindjes Kombetare dhe eshte bazuar ne konceptet e idete politike te Qendres se Djathte dhe eksperiences se Politikes Shqiptare me synimin e integrimit te Shqiperise ne Organizaten Euro-Atlantike.

 

   * Partia Republikane ka si synim :

 • Mbrojtjen e nje sistemi te lire demokratik per qytetaret dhe mbrojtjennga shteti te vlerave shpirterore dhe historike kombetare.
 • Respektimin e kushtetutes dhe ligjit.
 • Respektimin e te drejtave te njeriut dhe minoriteteve.
 • Mbrojtjen dhe zhvillimin e ekonomise se tregut te lire,nepermjet mbeshtetjes dhe zhvillimit te iniciatives private.
 • Zhvillimi I lirise demokratike duke u bazuar ne mbrojtjen dhe sigurine e popullit nga vlerat kriminale dhe korrupsioni.
 • Materializimi I ekonomise socialedhe drejtesise sociale, te cilat do te garantonin mundesi te barabarta dhe siguri sociale per te gjithe qytetaret .
 • Mbeshtetjen e lirise se shtypit dhe medias.
 • Fuqizimin dhe modernizimin e sistemit edukativ (Arsimor).
 • Ngritjen (formimin )e nje Shqiperie te respektuar,bazuar mbi respektin reciprok pa asnje diskriminim.
 • Formimin e nje kombi te fuqishem ne liri,paqe e prosperitet.

 

INTERESAT E PARTISE REPUBLIKANE PERFAQESOJNE:

 • Integrimin ne Organizaten Euro- Atlantike.
 • Formimin ,konsolidimin dhe respektimin e ligjeve dhe institucioneve.
 • Duke luftuar kunder korrupsionit,trafiqeve te ndaluara dhe krimit te organizuar. Ndarjen e strukturave te shtetit nga krimi .
 • Duke permiresuar tregun e lire,biznesin privat dhe iniciativen e lire .
 • Duke respektuar pronen private.
 • Duke forcuar moralin dhe respektin familjar.
 • Mbrojtja dhe stimulimi I vlerave dhe traditave kombetare.
 • Formimi I nje sistemi te pavarur gjyqesor.
 • Formimi I shtetit te te drejtave.
 • Respektimi I te drejtave te minoriteteve.

 

GRUPET SPECIFIKE SOCIALE :

Partia Republikane mbeshtet dhe koordinon aktivitetet e saj me shtresen e ish-te perndjekurve politike nga regjimi komunist.

Ajo ka bashkepunuar me intelektuale, te rinj dhe gra ne aktivitetete saj per mbeshtetjen e vlerave kombetare.

 

GRUPET SPECIFIKE EKONOMIKE :

Partia Republikane eshte mbeshtetesja kryesore dhe perfaqesuese e interesave te biznesit dhe prones private.

Ajo ka mbeshtetur kryesisht zhvillimin e biznesit te vogel e te mesem si mundesi aktuale per zhvillimin e ekonomise dhe krijimit te mundesive te reja per pune.

Mentaliteti Leninist I qeverive te kaluara ka shkaktuar nje problem te madh me ish pronaret, te cilet kane qene konfiskuar ndersa ju eshte ofruar nje mundesi e nje kompesimi jo real, megjithese kjo eshte konsideruar si nje detyrim konstitucional.

Ish pronaret jane mbeshtetesit kryesore te Partise Republikane.

 

OBJEKTIVAT SPECIFIKE TE ZGJEDHJEVE TE FUNDIT:

Zgjedhjet e fundit u mbajten pas nje krize dhe kolapsi total ne vend.

Per kete arsye objektivat e fundit si perfundim ishin :

 • Bashkepunimi elektoral me opoziten e djathte e quajtur “Unioni I Djathte Shqiptar”,kishte keto objektiva:
 • Bashkepunimi dhe grupimi I forcave te djathta ,me synimin e krijimit te nje fronti politik,I cili do te ishte ne gjendje te konfrontohej me kthimin e ish Partise Komuniste.
 • Formimi I nje alternative te forcave politike duke parashikuar primitivitetin ekzistent dhe konfliktin politik dhe duke kthyer forcen e popullit.
 • Draftin dhe aprovimin e Kushtetutes ( Kushtetuta eshte aprovuar dhe Kryetari I Asamblese Kombetare te Partise Republikane z. Sabri GODO ishte Kryetar I Komisionit per Kushtetuten).
 • Ndarja e shtetit nga krimi I organizuar, lufta kunder korrupsionit, trafiqeve ilegale, vecanerisht kunder droges, armeve dhe prostitucionit.
 • Formimi I strukturave qe do te luftojne krimin e organizuar dhe fuqizimin e kodit penal dhe procedurat penale kunder ketyre formave te krimit.
 • Formimi I nje administrate civile bazuar mbi aftesite profesionale dhe garancine e saj permes nje ligji te statusit civil.
 • Formimi I nje sistemi te pavarur ligjor, pa ndikimin e forces ekzekutive dhe politike.
 • Mbrojtja e te drejtave te prones private nga Kushtetuta.
 • Mbeshtetja e biznesit privat perms sistemeve te ndreyshme fiskale.

 

POZICIONI NE PARTI:

Partia Republikane ka 31.000 anetare te shperndare gjeografikisht ne gjithe territorin e Shqiperise .

Rezultatet dhe shperndarja e anetaresise se partise ne qeverisjen lokale eshte si me poshte :

 

ANETARET E PARTISE REPUBLIKANE NE QARQE TE NDRYSHME DHE ANETARET E ZGJEDHUR NE AUTORITETET LOKALE

Qarku dhe Deget e PRNr.Anetareve

te PR

Keshilltare

Qarku te

      PR

Keshilltare

Bashkiake

te PR

Keshilltare

Komunale

te PR

 

 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Comments are closed.