Forumi Rinor

Forumi Rinor është një organizatë partnere e Partisë Repblikane Shqipetare. FRPRSH është një organizatë që në brendësi të saj ka disa organe:

Kryesia e Forumit Rinor;

Degët e Forumit Rinor në të gjithë Shqipërinë;

Grupi universitar republikane;

Veprimtaria e Forumi Rinor të Partisë Republikane  dhe aktivitet politik, bazohet në statutin e Forumit Rinor, e cili është miratuar që nga 11 shtatori i vitit 2014, nga kryesia e Partisë Republikane.

Forumi Rinor i Partisë Republikane është tashmë anëtar me të drejta të plota i DEMYC ,(Democrat Youth Community of Europe),  ndërkohë që është në proces anëtarësimi në dhe në IYDU (International Young Democratic Union).

Aktualisht kryetar i Forumit Rinor, është Blendi Sula,  i zgjedhur me votë që nga shtatori 2013.

Blendi Sula është lindur ne Tirane me 13.03.1992;
Diplomuar në Drejtësi; ka një Master Shkencor Penal dhe aktualisht eshte lektor në një univesistet privat.

 

Comments are closed.